top of page

Het Privacybeleid en de Algemene voorwaarden van Touch Ground, gevestigd te Hove, geldig vanaf 1 november 2020

 

 1. Welkom

Je bent bij Touch Ground, gevestigd in de Dahliastraat 27, 2540 Hove, met ondernemingsnummer 0655.671.795

n dit Privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke informatie wij als ‘verwerking verantwoordelijke verzamelen’ en hoe wij deze gebruiken en delen om onze werking te verbeteren. 

 

Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van onze Algemene Voorwaarden.

1. Welke persoonlijke data verzamelen we en waarom doen we dat?

Touch Ground verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Als je je inschrijft via de site om oefeningen of de nieuwsbrief te ontvangen via de website, vragen we je :

 • Voornaam

 • E-mailadres

Als je je inschrijft voor een workshop of een individueel traject, vragen we onderstaande gegevens om je betaling per factuur in orde te brengen :

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Naam bedrijf

 • BTW-nummer

Overige persoonsgegevens die je actief aan ons doorgeeft bijvoorbeeld als je ons e-mailt, whatsappt of sms’t.

 

Touch Ground verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.

 • Het inschrijven voor een coachtraject of workshop.

 • Het verzenden van content mailings en/of updates van onze producten en diensten.

 • Je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

2. Delen met derden

Wij gebruiken uw gegevens om onder andere de inschrijvingen en coachings zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Touch Ground zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven en zal deze uitsluitend delen met professionele partners wanneer dit noodzakelijk is. Onze partners zullen op hun beurt de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te beschermen. 

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit commercialiseren naar derden toe. In het kader van een eventuele reorganisatie, faillissement of overdracht van activiteiten, kunnen gegevens die deel uitmaken van onze bedrijfsactiviteiten evenwel aan derden worden overgedragen. 

 

In beperkte gevallen kunnen wij ook verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of dwingende wetgeving, zoals in het kader van fraudebestrijding of beveiligingsproblemen, in het kader van een audit of om onze rechten te beschermen.

 

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailChimp. Hun cookiebeleid kan je hier vinden. 

3. Onze cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Touch Ground gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het lezen bij Touch ground geen cookies ontvangt. 


 

Ingesloten inhoud van andere websites 

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. 

 

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. 

 

Analytics

Touch Ground gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

 

Touch Ground gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven. 

 

Hieronder een overzicht:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bewaarperiode

De gegevens worden door ons verwerkt en bewaard gedurende een redelijke termijn die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, in functie van onze relatie, om aan wettelijke vereisten te voldoen, of in het kader van gebruikelijke retentiemechanismen die redelijkerwijs beperkt zijn in tijd (back-ups).

 

De persoonlijke gegevens die worden genoteerd tijdens coachingssessies en workshops worden maximum tot 6 jaar bewaard na je laatste afspraak bij Touch Ground.


5. Rechten

Alle personen waarvan wij persoonsgegevens bewaren, hebben steeds het recht om:

 

 • inzage te verkrijgen in hun persoonsgegevens 

 • informatie te ontvangen over hoe je persoonsgegevens worden gebruikt, een voorbeeld hiervan is dit Privacybeleid 

 • hun persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen indien deze onjuist of onvolledig zijn 

 • hun persoonsgegevens te laten verwijderen 

 • de verwerking van hun persoonsgegevens te laten beperken 

 • zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om een ernstige en legitieme reden 

 • hun persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere vennootschap

 • te verzoeken dat we je persoonsgegevens aan jou of een andere serviceprovider doorgeven in een eenvoudig, gestructureerd formaat 

 • te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing 

 • geautomatiseerde besluitvorming te weigeren die wettelijke gevolgen voor je heeft of anderszins ongunstig is voor je 

 • in bepaalde andere gevallen bezwaar te maken tegen onze verdere verwerking van je persoonsgegevens en de verwerking van je persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of tijdelijk stop te zetten.


Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, of als je vragen hebt over welke gegevens wij van je bewaren en hoe we deze verwerken of over deze privacyverklaring, kan je ons contacteren per post of via klaartje@touchground.info. Bij ontvangst van je aanvraag zullen wij je identiteit moeten kunnen verifiëren! Er kunnen redenen zijn waarom je verzoek niet kan worden ingewilligd. Als dat het geval is, dan zullen wij dit goed aan je uitleggen.

6. Privacy

Touch Ground respecteert de privacy van haar cliënten en hun gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in een database, de toegang tot je gegevens is beschermd met een wachtwoord, dat niet met derden gedeeld wordt. De webmaster, Privacy Verantwoordelijke en beheerders/eigenaars hebben toegang tot je gegevens. Gegevens die via de website verkregen worden zullen eveneens discreet bewaard worden. Touch Ground verbindt zich ertoe de gegevens uit dit bestand niet te gebruiken in het kader van andere activiteiten dan het meedelen van het aanbod en promoties via een elektronische nieuwsbrief in een e-mail aan de cliënten gericht. Abonnees/klanten zijn ten allen tijde gerechtigd Touch Ground te verbieden nieuwsbrieven via e-mail toe te sturen.

 

Wij stellen dan ook alles in het werk om je privacy zo goed mogelijk te beschermen en hechten veel belang aan de naleving van:

 

 • De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, “Wet Verwerking Persoonsgegevens”)

 • De anti-spam bepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie

 • De Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

7. Je gegevens wijzigen

Als je geen informatie meer wilt ontvangen van Touch Ground over onze werking/activiteiten/enz.. of voor marketingdoeleinden, kan je je voorkeuren aanpassen of je hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen. 

 

Afmelden van onze nieuwsbrief kan gewoon door op de link voor afmelden te klikken die je in onze e-mails vindt. We willen ervoor zorgen dat alle informatie over onze klanten correct en up-to-date is. Als de persoonsgegevens die we van je hebben niet correct zijn of als je ze wilt updaten (bijvoorbeeld als je een andere naam of adres hebt), neem dan contact met ons op zodat we de gegevens kunnen aanpassen.

 

8. Veiligheid

Touch Ground neemt de privacy van je persoonsgegevens heel serieus. We hebben diverse strategieën, controles, beleidslijnen en maatregelen geïmplementeerd om je gegevens te beschermen en volgen deze maatregelen nauwlettend op. We beschermen je gegevens door gebruik van encryptietechnieken en we nemen andere beveiligingsmaatregelen zoals firewalls en wachtwoordbeveiliging. Dit betekent dat je gegevens beschermd zijn en uitsluitend toegankelijk zijn voor medewerkers die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Ook waarborgen we dat er strikte fysieke controles zijn in onze hoofdzetel die toegang tot je persoonsgegevens beperken zodat je gegevens veilig zijn. Op deze manier garanderen wij je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging, vervalsing, verspreiding of onrechtmatige toegang.

 

Touch Ground kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde. Je blijft daarnaast zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van je computer, IP-adres, login- en identificatiegegevens.

 

Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet als gegarandeerd 100% veilig worden beschouwd. Hoewel we er altijd naar streven je persoonlijke gegevens te beschermen, kan Touch Ground daarom de veiligheid van gegevens die je naar ons verzendt vanaf onze online producten of diensten niet garanderen. Je doet dit op eigen risico. Zodra we jouw gegevens ontvangen, stellen we alles in het werk om de veiligheid daarvan op onze systemen te garanderen.​

9. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Touch Ground of rechthoudende derden.

 

10. Betalingen

Betalingen verlopen niet via de website maar via overschrijving of contant.

11. Klachten

Als je opmerkingen of vragen hebt over ons privacy beleid, horen we dit graag. 

 

Als je een klacht wilt indienen over hoe we je gegevens gebruiken of over hoe we je vragen over privacybescherming beantwoorden, kan je deze zenden aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

 

Voor België: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be. Voor Luxemburg : Avenue du Rock’n’Roll 1, L-4361 Esch-sur-Alzette – cnpd.public.lu

 

12. Contact

Je kan contact opnemen met Touch Ground via onderstaande gegevens:

 

Touch Ground

Dahliastraat 27

2540 Hove

België

 

Ondernemingsnummer:0655671795

Tel: 0499 384302

E-mail: klaartje@touchground.info


 

13. Wijzigingen aan dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid op ieder moment aanpassen. Van deze aanpassingen zullen we een aankondiging doen op onze website. We raden je aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van de meest recente versie. Als we de doeleinden van de verwerking ingrijpend willen wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op je toestemming, zullen we je eerst opnieuw om toestemming vragen voor die nieuwe doeleinden.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 oktober 2020

Schermafbeelding 2020-12-23 om 20.21.24.
bottom of page